بایگانی‌ها ساخت بیمارستان در حبیب آباد - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
بهره برداری از بیمارستان ۹۶ تختخوابی برخوار تا سال ۱۴۰۰ ۰۷ آبان ۱۳۹۸

بهره برداری از بیمارستان ۹۶ تختخوابی برخوار تا سال ۱۴۰۰

صدای برخوار : دکتر یوسفی در بازدید از بیمارستان ۹۶ تخت خوابی شهرستان برخوار گفت : این بیمارستان تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید.