بایگانی‌ها زینب؟ - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
شعر سیده تکتم حسینی برای مدافعان حرم ۲۲ تیر ۱۳۹۵

شعر سیده تکتم حسینی برای مدافعان حرم

شمال اصفهان؛شعر بسیار متاثر کننده از زبان همسران مدافع حرم از اولش هم گفته بودم که سری از مندیدی که من حق داشتم؟! عاشق تری از من دلبسته ات بودم من و دلبسته ام بودیاما رهایت کرد عشق دیگری از من آتش شدی، رفتی و گفتی:” عشق سوزان استباقی نماند کاش جز خاکستری از من” […]