بایگانی‌ها زیبا سازی شهری - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
نارضایتی مردم دولت آباد از طولانی شدن پروژه پارک سید محمد/کندی اجرای  پروژه ها در سایه بی مدیرتی ۳۱ خرداد ۱۳۹۹

نارضایتی مردم دولت آباد از طولانی شدن پروژه پارک سید محمد/کندی اجرای پروژه ها در سایه بی مدیرتی

صدای برخوار- شهرداری دولت آباد در راستای زیبا سازی پارک سید محمد اقدام کرده که زمانبر شدن این پروژه سبب شده نارضایتی مردم از هر طرف به گوش برسد.