بایگانی‌ها زکات، - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
موقوفه مرحوم ملک التجار قدیمی ترین موقوفه شهرستان برخوار ۱۸ آذر ۱۳۹۵

موقوفه مرحوم ملک التجار قدیمی ترین موقوفه شهرستان برخوار

به گزارش شمال اصفهان؛زمین های مرحوم محمد ملک التجار ۱۲۵ سال قبل در شهر خورزوق برخوار وقف شده است .این زمین ها ۲۳ طاق از ۲۴ طاق مزرعه کشاورزی سلطان آباد خورزوق است که حدودا ۳۰۰ هکتار می شود .برای این زمین ها تاکنون ۱۲۰ مستاجر شناسایی شده است .این زمین ها که به عنوان […]