بایگانی‌ها زهرا احمدی - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
همزمان با هفته کتاب ۷۰ برنامه فرهنگی در ۸ کتابخانه عمومی شهرستان برخوار برگزار شد ۰۱ آذر ۱۴۰۰
به مناسبت هفته کتابخوانی

همزمان با هفته کتاب ۷۰ برنامه فرهنگی در ۸ کتابخانه عمومی شهرستان برخوار برگزار شد

صدای برخوار ، در یکسال گذشته بیش از سه هزار برنامه فرهنگی که بیشتر با محوریت کتاب و کتابخوانی بوده در شهرستان برخوار به صورت مجازی و حضوری برگزار شده است