بایگانی‌ها زهراست - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
شعر به مناسبت مبعث حضرت رسول (ص)از خانم فاطمه شکل آبادی ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

شعر به مناسبت مبعث حضرت رسول (ص)از خانم فاطمه شکل آبادی

شمال اصفهان؛قطعه شعری به مناسبت مبعث حضرت رسول اکرم(ص) از خانم فاطمه شکل آبادی سر بر آورده از فلق خورشید تاجهان را پر التهاب کند آسمان را به نور الطافش مملو از جلوه های ناب کند بگذرد چون نسیم ربانی از سر عالمی که بی رنگ است او که وحی منزل توحید او که با […]

شعر زیبای احمد بابایی در وصف حضرت زهرا ۱۴ اسفند ۱۳۹۳

شعر زیبای احمد بابایی در وصف حضرت زهرا

شعر زیبایی از احمد بابایی در وصف حضرت زهرا (س) منتشر می شود… درسایه ی طوبی اگر عرش، ایستاده ست یاس و بِه و سیب بهشتی، بار داده ست با سجده ی زهرا عبادت،جان گرفته حق، با بتول از انبیا پیمان گرفته با «هَل اَتی» درهای «بارِ عام» باز است زهرا که باشد سفره ی […]