بایگانی‌ها زمین - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
اختصاص ۵۰۰۰ متر زمین جهت احداث ستاد فرماندهی انتظامی برخوار/ قرار گرفتن هزینه تملک زمین اختصاص یافته در بودجه ۱۴۰۰ ۲۶ دی ۱۳۹۹

اختصاص ۵۰۰۰ متر زمین جهت احداث ستاد فرماندهی انتظامی برخوار/ قرار گرفتن هزینه تملک زمین اختصاص یافته در بودجه ۱۴۰۰

صدای برخوار- شهرداری دولت آباد ۵ هزار متر زمین جهت احداث ستاد فرماندهی انتظامی برخوار واگذار کرد.

تخصیص قیر مشارکتی به شهرداری/ اختصاص ۱۲ قطعه زمین برای خانواده‌های دارای حداقل دو معلول برخوار ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

تخصیص قیر مشارکتی به شهرداری/ اختصاص ۱۲ قطعه زمین برای خانواده‌های دارای حداقل دو معلول برخوار

صدای برخوار-رئیس اداره راه و شهرسازس شهرستان برخوار ازاختصاص ۱۲ قطعه زمین برای خانواده های دارای حداقل دو معلول برخوار و تخصیص قیر مشارکتی به شهرداری خبر داد.