بایگانی‌ها زمین چمن مصنوعی شهر سین - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
اجرای پروژه زمین چمن مصنوعی شهر سین به پایان رسید. ۰۷ آبان ۱۳۹۸

اجرای پروژه زمین چمن مصنوعی شهر سین به پایان رسید.

صدای برخوار ؛ محمد طهرانی شهردار شهر سین از بهره برداری زمین چمن مصنوعی شهر سین آماده بهره برداری است