بایگانی‌ها زلزله در بوشهر - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
زلزله نسبتا بزرگی شیراز را لرزاند ۱۰ دی ۱۳۹۶

زلزله نسبتا بزرگی شیراز را لرزاند

زلزله ای نسبتا شدید دقایقی پیش بخش هایی از استانهای فارس و بوشهر را لرزاند .