بایگانی‌ها زبانهای - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
فرهنگ و پیشینه کهن شهر خورزوق بازیچه افرادی خام و غیرگویشور ۱۶ آبان ۱۳۹۶

فرهنگ و پیشینه کهن شهر خورزوق بازیچه افرادی خام و غیرگویشور

به گزارش صدای برخوار از دستگرد: محمد اورنگی خورزوقی یکی از گویشوران و فرهیختگان شهر خورزوق از فرهنگ و گویش این شهر خبر داد که چند روزی است بازیچه یکی از کانال های تلگرامی شده است اورنگی در گفتگو با صدای برخوار گفت: گویش خورزوقی به استناد هم خوانی و تشابه واژه هایش با زبانهای […]