بایگانی‌ها زائر اولی مشهد - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
اعزام ۴۰ دانش آموز دختر زائر اولی به مشهد مقدس ۰۸ مرداد ۱۳۹۷

اعزام ۴۰ دانش آموز دختر زائر اولی به مشهد مقدس

همزمان با دهه کرامت ۴۰ نفر از دانش آموزان دخترکه تا کنون موفق به زیارت بارگاه ملکوتى حضرت امام رضا (ع) نشده بودند به مشهد مقدس اعزام شدند.