بایگانی‌ها رییس هیات چوگان شهرستان برخوار - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
بیانیه مدیرعامل باشگاه نقش جهان در جواب به توهین  یکی از اعضای تیم ملی چوگان ۰۵ مرداد ۱۳۹۷

بیانیه مدیرعامل باشگاه نقش جهان در جواب به توهین یکی از اعضای تیم ملی چوگان

در پی انتشار مصاحبه ای با محمد رضا بهبودی یکی از اعضای تیم ملی چوگان کشور در ایران هورسی: دو هفته نامه اینترنتی اسب و سوارکاری ، مدیرعامل باشگاه نقش جهان بیانیه ای منتشر کرد