بایگانی‌ها رییس سازمان میراث فرهنگی - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
رشد ۵۱ درصد گردشگری در نیمه نخست سال ۲۹ مهر ۱۳۹۷
معاون رییس جمهور :

رشد ۵۱ درصد گردشگری در نیمه نخست سال

صدای برخوار ؛ معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: توجه به حوزه گردشگری سبب شده در شش ماه گذشته شاهد رشد ۵۱ درصد گردشگری باشیم.