بایگانی‌ها ریاست مجلس - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
۱۳ بهمن ۱۳۹۹

نامه شهردار سابق دولت آباد به ریاست محترم و نمایندگان معزز مجلس یازدهم

صدای برخوار -شهردار سابق دولت آباد به ریاست محترم و نمایندگان معزز مجلس یازدهم نامه ای نوشت.