بایگانی‌ها رونمایی از تمثال شهدای سین - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
رونمایی از تمثال شهدای والا مقام شهر سین توسط معاون وزیر راه و شهرسازی ۲۹ تیر ۱۳۹۷

رونمایی از تمثال شهدای والا مقام شهر سین توسط معاون وزیر راه و شهرسازی

صدای برخوار ؛ رونمایی از تمثال شهدای والا مقام شهر سین توسط معاون وزیر راه و شهرسازی کشور صورت گرفت.