بایگانی‌ها رونق کسب و کار - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
رونق کسب وکار در روستای حبیب آباد با ارائه دوره های آموزشی نوین ۰۶ شهریور ۱۴۰۰

رونق کسب وکار در روستای حبیب آباد با ارائه دوره های آموزشی نوین

رییس مرکز فنی و حرفه ای برخوار تاکید کرد: با ارائه دوره های آموزشی نوین کسب و کار در روستا های بخش حبیب آباد رونق می یابد.