بایگانی‌ها روسری - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
چند قطعه شعر ارسالی جهت شرکت در فراخوان آثار هنری شهدای گمنام/خانم سمیه تورجی ۰۱ شهریور ۱۳۹۵

چند قطعه شعر ارسالی جهت شرکت در فراخوان آثار هنری شهدای گمنام/خانم سمیه تورجی

شمال اصفهان؛چند قطعه شعر ارسالی جهت شرکت در فراخوان آثار هنری شهدای گمنامنویسنده خانم سمیه تورجیاز شیراز ۱٫پلاک…پیراهن چاک چاک می آوردندمرثیه برای خاک می آوردندآن روز به چشمان خودم می دیدمجای پدرم پلاک می آوردند. ۲٫ نشانی…هر بار حضور بیکرانی از تواین بار نه تکه استخوانی از توعمریست غریب می نشینم اینجاتا آب بیاورد […]