بایگانی‌ها روستای علی آبادچی - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
جاده قدیم نائین جاده متروک یا میدان جنگ ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

جاده قدیم نائین جاده متروک یا میدان جنگ

به گزارش صدای برخوار ؛ وقتی از جاده قدیم نائین تردد کنید یاد جاده های متروک می افتید یا میدان جنگ

تامین دندانپزشک و یونیت سیار جهت خدمت به روستای های پروانه و علی آبادچی ۱۱ آذر ۱۳۹۷

تامین دندانپزشک و یونیت سیار جهت خدمت به روستای های پروانه و علی آبادچی

در بازدید مسئولین ادارات و نهاد های دولتی از روستای پروانه تصویب شد:تامین دندانپزشک و یونیت سیار جهت خدمت به روستای های روانه و علی آبادچی.