بایگانی‌ها دکتر حسن محسنی - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
سخنی با اعضای شورای شهر حبیب آباد به قلم دکترحسن محسنی ۱۵ مرداد ۱۴۰۰

سخنی با اعضای شورای شهر حبیب آباد به قلم دکترحسن محسنی

انتظار مردم از اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر درگام دوم انقلاب تلاش در توسعه وپیشرفت همه جانبه شهر حبیب آباد است.