بایگانی‌ها خورزوق برخوار - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
بودجه و اعتبارات فقط از طریق تماس شهروندان با سامانه  ۱۲۱ امکان پذیر میباشد. ۱۳ فروردین ۱۴۰۱
رئیس اداره برق در دیدار نورروزی با خبرنگار صدای برخوار عنوان کرد:

بودجه و اعتبارات فقط از طریق تماس شهروندان با سامانه ۱۲۱ امکان پذیر میباشد.

صدای برخوار ؛ مهندس معینی ریاست اداره برق شهرستان برخوار گفت بودجه و اعتبارات شهرستان در خصوص رفع مشکلات فقط از طریق تماس شهروندان با سامانه ۱۲۱ امکان پذیر میباشد.