بایگانی‌ها حیدری - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
تاثیرات ماهواره و مشکلات روحی و روانی کودکان ۰۸ فروردین ۱۳۹۴

تاثیرات ماهواره و مشکلات روحی و روانی کودکان

صدای برخوار ؛ دکتر مصطفی حیدری با اشاره به تاثیر ماهواره بر رشد عقلی و جسمی کودکان و نوجوانان گفت: ماهواره شبکه‌های بسیاری دارد که در هر کدام از آنها به مسائل گوناگونی اشاره می‌شود. وی ادامه داد: حال ممکن است کودکان در استفاده از این وسیله هیچ آمادگی ذهنی نسبت به برخی از برنامه‌های […]