بایگانی‌ها حیدریان عضو شورای شهر - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
شهردار را مقصر کندی روند اجرای پروژه ها دانست ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

شهردار را مقصر کندی روند اجرای پروژه ها دانست

صدای برخوار-عضو شورای شهر دولت آباد گفت:از عملکرد شهردار راضی نیستم ؛ زیرا پروژه هایی که در اولویت قرار داشته است به کندی پیش می رود.