بایگانی‌ها حیثیت - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
شروط ۱۲ گانه ازدواج ۰۵ خرداد ۱۳۹۴

شروط ۱۲ گانه ازدواج

هنگام مراسم عقد بیشتر دختران و پسران بخاطر شادی و هیجان فراوان، بدون این که شرایط ۱۲گانه مندرج در سند ازدواج را با دقت مطالعه کنند و از مفاد آن به طور کامل باخبر شوند چشم‌بسته بندهای مختلف را امضا می‌کنند. در حالی که نمی‌دانند ضمانت اجرایی شرایط ۱۲گانه سند ازدواج چیست؟ البته عاقد و […]