بایگانی‌ها حوزه بسیج دانش آموزی شهید مطهری (ره) - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
اعتکاف علمی توسط حوزه بسیج دانش آموزی برخوار برگزارشد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

اعتکاف علمی توسط حوزه بسیج دانش آموزی برخوار برگزارشد

به گزارش صدای برخوار، به همت حوزه بسیج دانش آموزی شهید مطهری (ره) برخوار اعتکاف علمی توسط حوزه بسیج دانش آموزی برخوار برگزارشد