بایگانی‌ها حوزه امام حسین(ع) دولت آباد - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
همواره گردان بیت المقدس به دنبال ارتقای توان وآمادگی رزم دفاعی وامنیتی است ۲۶ مهر ۱۳۹۸

همواره گردان بیت المقدس به دنبال ارتقای توان وآمادگی رزم دفاعی وامنیتی است

صدای برخوار ؛ فراخوانی راهپیمایی تاکتیکی شبانه ،اجرای میدان تیروآزمون آمادگی جسمانی گردان بیت المقدس حوزه مقاومت بسیج امام حسین (ع) برخواربرگزارشد.