بایگانی‌ها حمید صالحی،سرپرست اداره ورزش و جوانان برخوار - صدای برخوار - پایگاه خبری شهرستان برخوار
رئیسی از جنس ورزش /حمید صالحی سرپرست اداره ورزش و جوانان برخوار شد ۰۷ خرداد ۱۳۹۸

رئیسی از جنس ورزش /حمید صالحی سرپرست اداره ورزش و جوانان برخوار شد

صدای برخوار-با حضور مراسم تکریم و معارفه رئیس پیشین و سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان برخواربرگزار شد.