شهردار دولت آباد گفت: وجود محله هایی قدیمی با ساختمانهای فرسوده که اغلب خالی از سکنه است سبب می شود تا ما با پدیده فرسودگی شهری یا پژمردگی شهری مواجه شویم.

به گزارش صدای برخوار ؛ به نقل از ربیع ، شهردار دولت آباد گفت: وجود محله هایی قدیمی با ساختمانهای فرسوده که اغلب خالی از سکنه است سبب می شود تا ما با پدیده فرسودگی شهری یا پژمردگی شهری مواجه شویم.
حمیدرضا فدایی با اشاره به اینکه ۶۰هکتار از سطح شهر دولت آباد بافت فرسوده است ، افزود:شهرداری با ارائه تسهیلات ویژه به شهروندان ، گامی بزرگ در راستای برقراری امنیت اجتماعی در سطح شهر برداشته است.
وی تصریح کرد: عرض کم معابر، نبود دسترسی مناسب به خدمات شهری و بهداشتی، وجود مشکلات اجتماعی و امنیتی و آسیب پذیری در برابر زلزله و آتش سوزی و نیز عدم تطابق با زندگی امروز شهری و شهرسازی مدرن ساکنان این محلات را با مخاطرات جدی روبه رو خواهد کرد و همین این امر باعث نارضایتی شهروندان، نبود پویایی و رونق شهری در این محلات است.
شهردار دولت آباد اظهار داشت: قریب به ۶۰ هکتار از سطح شهر دولت آباد بافت فرسوده است و از آنجایی که بافت های فرسوده هم یک تهدید بالفعل و هم یک تهدید بالقوه برای شهر و شهروندان آن است.
فدایی خاطرنشان کرد:شهرداری در کنار تخفیف قابل توجه عوارض، خدمات دیگری از جمله واگذاری تراکم رایگان به میزان ۱ تا ۲ برابر عرصه واقع در مسیر، تخریب و حمل رایگان نخاله و ضایعات ساختمانی توسط شهرداری، دیوار کشی باقیمانده املاکی که قسمتی از آن در مسیر واقع گردیده و مالک حاضر به آزادسازی مسیر است را پس از تصویب در شورای اسلامی شهر بعنوان بسته های تشویقی در راستای ساماندهی بافت فرسوده پیش بینی کرده است.
گفتنی است با توافق یکی از شهروندان، دو پلاک مسکونی فرسوده صبح امروز توسط نیروهای خدماتی شهرداری تخریب و پاکسازی شد.

/انتهای پیام/