صدای برخوار-پروژه کلیدی و حساس بلوار جانبازان موجب خروج دولت آباد از بن بست می شود از این روتسریع در اجرای این پروژه برای مردم حائز اهمیت است.

صدای برخوار-پروژه کلیدی و حساس بلوار جانبازان موجب خروج دولت آباد از بن بست می شود از این روتسریع در اجرای این پروژه برای مردم حائز اهمیت است.

به گزارش صدای برخوار،اهمیت پروژه بلوار جانبازان برای شهر دولت اباد بر کسی پوشیده نیست، اما طولانی شدن این پروژه هزینه های سنگینی را به شهروندان تحمیل می کند .

شورای شهر طی جلساتی با اصحاب رسانه  قول اجرای این پروژه تا پایان سال جاری در حریم دولت آباد را داده و با پیگیری در این زمینه جدول گذاری و آسفالت این پروژه در باند غربی انجام شد ؛اما همچنان اجرای این پروژه در باند شرقی حریم دولت آباد مسکوت مانده است.

چندی پیش خبری مبنی برعقد قرار با پیمان کار در خصوص اجرای عملیات باند شرقی منتشر شد، اما همچنان خبری از شروع عملیات این پروژه در باند شرقی نیست.

مجموعه مدیریت شهری با توجه به احساس مسئولیتی که در رعایت حقوق شهروندی دارد بایستی با حساسیت و سرعت به اجرای این  پروژه بپردازند و باسیتی به گونه ای مدیریت کنند که نوسانات قیمت ها ، مسائل حاشیه ای و عوامل دیگر باعث تعلل در اجرای این پروژه نشود.

وظیفه مدیران شهری خدمت به مردم و حل مشکلات شهری است و برای این منظور باید از تمام توان و ظرفیت شهرداری نهایت بهره برداری در زمینه اجرای پروژه هایی همچون بلوار جانبازان که برای توسعه شهر اهمیت زیادی دارد استفاده کند.

همچنین باید کیفیت را به همراه سرعت مد نظر قرار بدهند  و ارتقا سطح کیفی پروژه ها نیازمند نظارت دقیق بر عملکرد حوزه های مختلف است که این امر مهم با بازدید مستمر امکان پذیر خواهد شد.

بخشی از پروژه بلوار جانبازان در حریم اصفهان می باشد که نیازمند پیگیری مکرر نماینده و فرمانداراست اما متاسفانه هنوز در حریم اصفهان آزادسازی انجام نشده و به علت تغییر مسیر اجرای آن تعویق افتاده است.

مردم نیز از مسئولان انتظار دارند موانع را برطرف نموده و به وعده های خود عمل کنند.وظیفه شرعی و اخلافی مسئولان پیگیری امور شهری و شهرستان است و نبایستی موانع موجودبر روند کار آن ها تاثیر بگذارد.

نماینده و فرماندار شهرستان براهمیت تسریع این پروژه برای شهر دولت اباد اشراف کامل دارند وباتوجه به اقدامات و هزینه های انجام شده در حریم دولت اباد امیدواریم با پیگیری نماینده و فرماندارهر چه سریع تر شاهد آزادسازی این پروژه در حریم اصفهان باشیم .

انتهای پیام/مهناز طغیانی