به گزارش روز شنبه این روابط عمومی، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار به منظور بررسی صنایع این شهرستان اقدام به پایش شبانه کرده است. در این پایش شبانه که تاریخ ۳۱ فروردین سال جاری صورت گرفت، از ۵۰ واحد تولیدی گچ، آجر، صنایع بزرگ ماشین سازی و ریخته گری بازدید شد. در این بازدیدها […]

به گزارش روز شنبه این روابط عمومی، اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار به منظور بررسی صنایع این شهرستان اقدام به پایش شبانه کرده است.

در این پایش شبانه که تاریخ ۳۱ فروردین سال جاری صورت گرفت، از ۵۰ واحد تولیدی گچ، آجر، صنایع بزرگ ماشین سازی و ریخته گری بازدید شد.

در این بازدیدها ۳۰ واحد فعال آلوده کننده زیست محیطی شناسایی شد.

از این تعداد، واحد های آجر بیشترین آلودگی زیست محیطی را در سطح شهرستان برخوار ایجاد می کنند.