به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با هشتمین روز دهه مبارک فجر ۱۰ طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در شهرستان برخوار افتتاح شد .این طرح ها با اعتباری افزون بر ۳۰ میلیارد و ۲۵۴ میلیون ریال در شهرهای دولت آباد، کمشچه و روستای پروانه در بخش حبیب آباد به بهره برداری رسید .ساختمان دهیاری و خانه ی عالم […]

به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با هشتمین روز دهه مبارک فجر ۱۰ طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در شهرستان برخوار افتتاح شد .
این طرح ها با اعتباری افزون بر ۳۰ میلیارد و ۲۵۴ میلیون ریال در شهرهای دولت آباد، کمشچه و روستای پروانه در بخش حبیب آباد به بهره برداری رسید .
ساختمان دهیاری و خانه ی عالم در روستای پروانه ،‌خیابان امام رضا (ع) در شهر کمشچه و ۷ طرح آبیاری تحت فشار و کم فشار در شهر دولت آباد،‌ کمشچه و روستای پروانه طرح های است که عصر امروز با حضور عیسی بهمنی مدیر کل دفتر امور روستایی استانداری اصفهان و احمد صفی معاون اداری برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان اصفهان به بهره برداری رسید .
ساختمان دهیاری روستای علی آباد در در زمینی با ۲۰۰ متر مربع مساحت و ۱۵۰ متر مربع زیر بنا در یک طبقه با اعتبار یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال طی سه سال ساخته شد، خانه عالم روستای پروان هبا مساحت ۱۵۰ متر مربع و زیر بنای ۱۰۰ متر با اعتبار ۶۶۰ میلیون ریال طی یک سال ساخته شد ،‌ خیابان امام رضا (ع)‌ شهر کمشچه به طول ۲ کیلومتر و عرض ۲۰ متر با ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ۷ طرح آبیاری تحت فشار و کم فشار در شهرهای دولت آباد،کمشچه و روستای پروانه در ۲۷۰ هکتار از مزارع و باغات برخوار با ۱۵ میلیارد و ۳۸۴ میلیون ریال طرح های است که امروز به بهره برداری رسید

10 طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در برخوار افتتاح شد

.

10 طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در برخوار افتتاح شد

.

10 طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در برخوار افتتاح شد

.

10 طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در برخوار افتتاح شد

.

10 طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در برخوار افتتاح شد

.

10 طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در برخوار افتتاح شد

.

10 طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در برخوار افتتاح شد

.

10 طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در برخوار افتتاح شد

.

10 طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در برخوار افتتاح شد

.

10 طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در برخوار افتتاح شد

.

10 طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در برخوار افتتاح شد

.

10 طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در برخوار افتتاح شد

.

10 طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در برخوار افتتاح شد

.

10 طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در برخوار افتتاح شد

.

10 طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در برخوار افتتاح شد

.

10 طرح عمرانی،‌کشاورزی و خدماتی در برخوار افتتاح شد