شمال اصفهان؛استاد پناهیان،یکی از راه های تواضع کردن حضور در دسته های عزاداری استبرو تو دسته خیابون سینه بزن دکتری ،مهندسی؛ بازاری،استاد دانشگاهی،رئیسی هر کی هستی بشین رو آسفالت گریه کنهمیشه مثل با کلاسا عزاداری نکنید دسته راه بندازید برید تو دسته های عزاداریآیت الله بروجردی چشم درد میگیره میره تو دسته های عزاداری خاک […]

شمال اصفهان؛استاد پناهیان،یکی از راه های تواضع کردن حضور در دسته های عزاداری است
برو تو دسته خیابون سینه بزن
دکتری ،مهندسی؛ بازاری،استاد دانشگاهی،رئیسی هر کی هستی بشین رو آسفالت گریه کن
همیشه مثل با کلاسا عزاداری نکنید دسته راه بندازید برید تو دسته های عزاداری
آیت الله بروجردی چشم درد میگیره میره تو دسته های عزاداری خاک قدمهای دسته های عزاداری رو میزاره رو چشمش شفا میگیره
وقتی رفتی هیئت نوحه جواب بده
برا امام حسین سرو صدا کن
کسی تو مکتب حسین بزرگ نیست

فیلم سخنان استاد پناهیان