شمال اصفهان؛ یکی از دوستان در یاد داشتی وصف حال امروزمان را با یک روایت فتح نوشتتوی سالهایی که برنامه “روایت فتح” شب‌های جمعه، میرفت روآنتن…یه خاطره از یه رزمنده پخش شد که،،،داستان اینجوری بود:دوتا قایق، کنار هم ایستاده بودن…یکی به پشت جبهه میرفت…ویکی به سمت عملیاتی بی بازگشت!راوی میگفت: مندودل بودم…یه پام تو این […]

شمال اصفهان؛ یکی از دوستان در یاد داشتی وصف حال امروزمان را با یک روایت فتح نوشت
توی سالهایی که برنامه “روایت فتح” شب‌های جمعه، میرفت روآنتن…
یه خاطره از یه رزمنده پخش شد که،،،
داستان اینجوری بود:
دوتا قایق، کنار هم ایستاده بودن…
یکی به پشت جبهه میرفت…و
یکی به سمت عملیاتی بی بازگشت!
راوی میگفت: من
دودل بودم…
یه پام تو این قایق بود،
یه پام تو اون قایق!
شهیدی؛(که اسمش خاطرم نیست)،
به راوی میگه:
“یه پا تو بردار…”
حالا هم…
یکی باید پیدابشه،
تا به ماها بگه:
“یه پاتو بردار…”
بگه:
تویی که پیش از ماه رمضون…
یخچالت رو ازگوشت ومرغ، پرکردی!
و ازون طرف، بهیچ مرجعی هم اعتقاد نداری!
ولی روز “عیدفطر”، منتظری ببینی مراجع چی تصمیم میگیرن…
تا کمترین فطریه رو بدی!
یه پا تو بردار…
و… تویی که میگی؛
اسلام مال ۱۴۰۰ سال پیشه،
اما ارثیه ی خواهرت رو نصف میدی!
یه پاتو بردار…
آهای خانم… خواهر!
تویی که…
هم میخواى امتیاز زن شرقی رو داشته باشی و، مهریه‌ و نفقه رو بگیری،
و هم از مزایای زن غربی بهره مند باشی!
و بجای خوب شوهر داری؛
هر روز فقط تلگرام شوهرت رو چک می کنی!
یه پا تو بردار…
داداش…
نمیتونی یه زن باربی بگیری…
که هر روز برات(میزان پلی) کنه،
ولی درعین حال…
بوی قرمه سبزی تو راهروی خونه‌ات بپیچه،
و بدون اجازه‌ات، ازخونه بیرون نره…
یه پاتو بردار…
روشنفکر امروز… دانشجوی دیروز! نمیتونی در امنیت زیر کولر بشینی و چت کنی و بعد بگی چرا جوونای ما میرن سوریه شهید میشن و تو شبکه های اجتماعی اندر هزینه هاب حزب الله گله کنی…
تو نیز، یه پاتو بردار…
استاد گرامی…
پژوهشگر ارجمند…
شما هم نمیتونی… جمله‌ی؛
(قلم علما، افضل من دما شهدا) رو، قاب کنی،
و روی دیوار خونه‌ی ۴۰۰ متریت بکوبی!
در حالیکه افزایش حقوق استاد تمومیت،
از مقالات دانشجوهات بدست اومده!
با عرض پوزش، شما هم،
یه پاتو بردار…
حاجی بازاری دیروز…
و “بیزینس‌من” امروز،
تویی که عمراً بتونی رادیکال دو رو در دو ضرب کنی!
ولی میخای از احترام یه دانشگاهی برخوردار باشی و بهت اقای دکتر یا مهندس بگن
شما نیز حتماً…
یه پاتو بردار…
نماینده‌‌ی عزیز…
تویی که پول تبلیغات میلیاردیتو از “اسپانسر گرفتی
نمیتونی بعداً، رانت ندی و عضو “کمیته حقیقت یاب اختلاس” باشی!
اگه بهت برنمیخوره، شما هم،
یه پاتو بردار…
آدمهایی که میخوان تو هر دوتا قایق باشن…
کارشون شبیه راننده خودرو ای یه،
که هم راهنما به”چپ”میزنه،
هم به “راست”!
و پشت سریش…
حتما میفهمه حال راننده ی جلویی، خوب نیست…
برخی از “ما”…
خیلی وقتا…
“حالمون خوب نیست”
و بهتره که…
“« یه پامونو، برداریم »”
به قلم دوست عزیزم:مداح اهل بیت غیاثی