همه چیز از فیسبوک شروع شد. روزهایى که در فیسبوک عکس ماشین هاى چراغ خاموش را گذاشتند و گفتند فلان عدد را کامنت کنید چراغ هاش روشن میشه. و ملت گول خوردند و با کامنت گذاشتن توى اون صفحات به افزایش اعضاشون کمک کردن و صاحبان اعضا پول درآوردند و به ریش ملت خندیدند!! اون […]

همه چیز از فیسبوک شروع شد.

روزهایى که در فیسبوک عکس ماشین هاى چراغ خاموش را گذاشتند و گفتند فلان عدد را کامنت کنید چراغ هاش روشن میشه. و ملت گول خوردند و با کامنت گذاشتن توى اون صفحات به افزایش اعضاشون کمک کردن و صاحبان اعضا پول درآوردند و به ریش ملت خندیدند!!

اون روزا گذشت….
مردم رفتند اینستاگرام و وقتى اینستاگرام شلوغ شد، اینستاگرام شد بازار خرید و فروش و پر از صفحه هایى که فقط تبلیغ کردند و با گول زدن مردم فالوور گرفتند و پول درآوردند و به ریش ملت خندیدند!!

اون روزا گذشت….
مردم وى چت را نصب کردند و فیلتر شدند ومردم واتس آپ رو نصب کردند. در واتس آپ پیام هاى “کپى کردنش عشق میخواد” و “اگر خون آریایى در رگ هاى توست” و اتفاقات دروغ و ساختگى و عکس دختر و زن مردم پخش شد و آبروها رفت و بازتاب هاى جهانى از استفاده ایرانیان از شبکه هاى اجتماعى پخش شد!!
و خارجى ها به ریش ملت خندیدند!!

آن روزها گذشت….
مردم لاین را نصب کردند. در لاین امکان ساخت صفحه هاى رسمى براى کاربران فراهم شد و همان هایى که در فیسبوک به ریش ملت خندیدند و همان هایى که در اینستاگرام به ریش ملت خندیدند و همان هایى که در واتس اپ همه چیز را پخش کردند، جاى جدیدشان را پیدا کردند!!

در لاین اما بدتر…
با وعده هاى جنسی و خاله ها و با جایزه هاى موبایل دروغ در صفحات گوناگون عضو گرفتند و با استفاده از تعداد اعضاى زیاد پول در آوردند و به ریش ملت ایران باز هم خندیدند!!

کامنت هایى که زیر پست جایزه آیفون و فلان و بهمان میخوانید کامنت هایى است که خود صاحبان پیج با اکانت هاى گوناگون میگذارند که ” من گوشی برنده شدم و به دستم رسید” تا شما گول بخورید!!
کسانى که در لاین صفحه رسمى دارند به هیچ عنوان نمیتوانند بفهمند چه کسى و چند بار پست ها را share کرده است. نمیتوانند آى پى شما را تشخیص بدهند و بفهمند چند نفر عضو معرفى کرده اید. چرا این همه گول میخورید و اجازه میدهید از سادگیتان سوءاستفاده کنند؟؟

آنها با share کردن، موبایل جایزه نمیدهند!!
تصاویر با share کردن به فیلم تبدیل نمیشوند!!

کودکى گم نشده که شما بخواهید با share کردن عکسش به پیدا شدنش کمک کنید!!
دختر و خاله اى نیست که با share کردن شماره به شما بدهد!!
فقط با این کارها جیب کسانى را پر میکنید که فقط به شما و سادگى و دلسوزى هایتان میخندند و میخندند و میخندند…

معلوم نیست شبکه اجتماعى بعدی که میخواهند از شما سوء استفاده کنند کجاست!! اما میتوانیم با آگاه کردن دوستان و اطرافیان از این موضوع کارى کنیم که لاین و همه شبکه هاى اجتماعی از این کارهاى غیر انسانى پاک شود.
شاهد