به گزارش شمال اصفهان؛عصر روز گذشته همزمان با دهه مبارک فجر با حضور مسئولان شهرستان برخوار ۱۹ گلزار شهدا دذر شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد .در این غبار روبی ها مسئولان برخوار در قالب ۷ اکیپ گلزارهای شهدا در در بخش مرکزی در شهرهای شهدای دولت آباد،‌ ‌ دستگرد،‌ خورزوق،‌ محسن آباد، […]

به گزارش شمال اصفهان؛عصر روز گذشته همزمان با دهه مبارک فجر با حضور مسئولان شهرستان برخوار ۱۹ گلزار شهدا دذر شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد .
در این غبار روبی ها مسئولان برخوار در قالب ۷ اکیپ گلزارهای شهدا در در بخش مرکزی در شهرهای شهدای دولت آباد،‌ ‌ دستگرد،‌ خورزوق،‌ محسن آباد، کربکند،‌ زمان آباد، اسلام آباد و دلیگان و مزار شهدای گمنام در دولت آباد، دستگرد و دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد و در بخش حبیب آباد گلزارهای شهدا در شهرهای حبیب آباد،‌ کمشچه، شاپور آباد،‌ علی آباد ملا علی و گلزارهای شهدای گمنام در شهر حبیب آباد و کمشچه غبار روبی و عطر افشانی شد.
در این آیین حرم ۱۲ امامزاده و بقعه متبرکه شهرستان برخوار گل افشانی شد

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد

.

گلزارهای شهدای شهرستان برخوار غبار روبی و عطر افشانی شد