به گزارش صدای برخوار ؛ گزارش تصویری از برگزاری نماز عید فطر در شهر کمشچه/عکاس علی جعفری

به گزارش صدای برخوار ؛ گزارش تصویری از برگزاری نماز عید فطر در شهر کمشچه/عکاس علی جعفری