به گزارش شمال اصفهان، امروز پیکر پاک شهید حسن عمویی زائر کربلای حسینی بر روی دستان مردم شهید پرور سین برخوار و دیگر شهرهای شهرستان تشییع و در زادگاهش به خاک سپرده شد. این مراسم با حضور مسئولین شهرستان و با حضور خانواده های معزز شهدا مردم شهرستان و شهر سین از محل شهرداری سین […]

به گزارش شمال اصفهان، امروز پیکر پاک شهید حسن عمویی زائر کربلای حسینی بر روی دستان مردم شهید پرور سین برخوار و دیگر شهرهای شهرستان تشییع و در زادگاهش به خاک سپرده شد.

این مراسم با حضور مسئولین شهرستان و با حضور خانواده های معزز شهدا مردم شهرستان و شهر سین از محل شهرداری سین آغاز شد و تا آستان امامزاده سیدکمال الدین حسینی شهر سین ادامه داشت و در پایان پیکر مطهر این شهید در گلزار شهدای شهر سین به خاک سپرده شد.

نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی در این مراسم ضمن محکومیت حادثه تروریستی سامرا، عامل اصلی بی ثباتی در منطقه را آمریکا و انگلیس خبیث دانست و افزود: داعش فرزند ناپاک آل سعود و مزدور آمریکایی است که گروه های تکفیری را ایجاد کرده و تجهیز می کنند و دستشان به خون هزاران مسلمان مظلوم آغشته است.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد

.

گزارش تصویری/پیکر شهید حسن عمویی در شهر سین تشییع شد