به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با هفته بسیج روز گذشته مزار شهدای بخش حبیب اباد و شهدای گمنام شهر حبیب آباد و کمشچه با حضور مسئولین شهرستان و مردم شهید پرور این بخش عطر افشانی شد . . . . . . . . . . . . . .

به گزارش شمال اصفهان؛همزمان با هفته بسیج روز گذشته مزار شهدای بخش حبیب اباد و شهدای گمنام شهر حبیب آباد و کمشچه با حضور مسئولین شهرستان و مردم شهید پرور این بخش عطر افشانی شد

گزارش تصویری/عطر افشانی مزار شهدای بخش حبیب آباد

.

گزارش تصویری/عطر افشانی مزار شهدای بخش حبیب آباد

.

گزارش تصویری/عطر افشانی مزار شهدای بخش حبیب آباد

.

گزارش تصویری/عطر افشانی مزار شهدای بخش حبیب آباد

.

گزارش تصویری/عطر افشانی مزار شهدای بخش حبیب آباد

.

گزارش تصویری/عطر افشانی مزار شهدای بخش حبیب آباد

.

گزارش تصویری/عطر افشانی مزار شهدای بخش حبیب آباد

.

گزارش تصویری/عطر افشانی مزار شهدای بخش حبیب آباد

.

گزارش تصویری/عطر افشانی مزار شهدای بخش حبیب آباد

.

گزارش تصویری/عطر افشانی مزار شهدای بخش حبیب آباد

.

گزارش تصویری/عطر افشانی مزار شهدای بخش حبیب آباد

.

گزارش تصویری/عطر افشانی مزار شهدای بخش حبیب آباد

.

گزارش تصویری/عطر افشانی مزار شهدای بخش حبیب آباد

.

گزارش تصویری/عطر افشانی مزار شهدای بخش حبیب آباد

.

گزارش تصویری/عطر افشانی مزار شهدای بخش حبیب آباد