به گزارش شمال اصفهان؛گروه جهادی الزهرا (س) ۲۰۰ نفر را در شهر شاپور آباد برخوار بصورت رایگان معاینه و ویزیت کردند .زهرا ناطقی مسوول اکیپ گروه جهادی الزهرا (س) در مصاحبه ای گفت: این گروه وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اصفهان در راستای اجرای طرح پایش سلامت و ترویج نهضت خدمت رسانی به مردم […]

به گزارش شمال اصفهان؛گروه جهادی الزهرا (س) ۲۰۰ نفر را در شهر شاپور آباد برخوار بصورت رایگان معاینه و ویزیت کردند .
زهرا ناطقی مسوول اکیپ گروه جهادی الزهرا (س) در مصاحبه ای گفت: این گروه وابسته به بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اصفهان در راستای اجرای طرح پایش سلامت و ترویج نهضت خدمت رسانی به مردم به شهرستان برخوار اعزام شد و با حضور در مسجد جامع شهر شاپور آباد بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان این شهر را معاینه و به ۵۰ نفر بصورت رایگان مشاوره دادند .
این گروه شامل پرستار، ماما،‌داندانپزشک و مشاور بود که طی دو روز به مردم خدمت رسانی کردند .

گروه جهادی الزهرا (س) 200 نفر را در شهر شاپور آباد برخوار بصورت رایگان معاینه و ویزیت  کردند

.

گروه جهادی الزهرا (س) 200 نفر را در شهر شاپور آباد برخوار بصورت رایگان معاینه و ویزیت  کردند

.

گروه جهادی الزهرا (س) 200 نفر را در شهر شاپور آباد برخوار بصورت رایگان معاینه و ویزیت  کردند

.

گروه جهادی الزهرا (س) 200 نفر را در شهر شاپور آباد برخوار بصورت رایگان معاینه و ویزیت  کردند

.

گروه جهادی الزهرا (س) 200 نفر را در شهر شاپور آباد برخوار بصورت رایگان معاینه و ویزیت  کردند