به گزارش شمال اصفهان؛کلاس استاژ کاتا توسط دکتر احمد رفیعی و کلاس داوری کیوکوشین توسط شیهان حاج اقا احمدی برای کیوکوشین کاران برخوار درباشگاه کیوکوشین کاراته حنیف باحضور ونظارت بنیانگذار کیوکوشین کاراته برخوارو شاهین شهر هانشی عبدالرضا عسگری وریاست هیات کاراته برخوار ۱۱بهمن ماه انجام گرفت ودرطی این مراسم از زحمات سن سی ایمان معمار […]

به گزارش شمال اصفهان؛کلاس استاژ کاتا توسط دکتر احمد رفیعی و کلاس داوری کیوکوشین توسط شیهان حاج اقا احمدی برای کیوکوشین کاران برخوار درباشگاه کیوکوشین کاراته حنیف باحضور ونظارت بنیانگذار کیوکوشین کاراته برخوارو شاهین شهر هانشی عبدالرضا عسگری وریاست هیات کاراته برخوار ۱۱بهمن ماه انجام گرفت ودرطی این مراسم از زحمات سن سی ایمان معمار مسول کمیته فناوری اطلاعات هیات برخوار تقدیر وتشکر بعمل وبعنوان مسول کمیته فرهنگی سبک ماتسوشیما نیز منصوب گردیدند

کلاس استاژ کاتا و کلاس داوری کیوکوشین در برخوار برگزار شد

.

کلاس استاژ کاتا و کلاس داوری کیوکوشین در برخوار برگزار شد

.

کلاس استاژ کاتا و کلاس داوری کیوکوشین در برخوار برگزار شد

هیات کاراته شهرستان برخوار