به گزارش شمال اصفهان؛مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار از کشف نزدیک دو تن فراورده های خام دامی فاسد شامل شش،‌ سیراب، شیردون و کله پاچه، در شهرستان برخوار خبر داد.دکتر محمد حق شناس گفت: این فراورده های خام دامی در بازرسی مشترک نیروی انتظامی، اداره صنعت معدن و تجارت و شبکه دامپزشکی شناسایی و امحا […]

به گزارش شمال اصفهان؛مدیر شبکه دامپزشکی شهرستان برخوار از کشف نزدیک دو تن فراورده های خام دامی فاسد شامل شش،‌ سیراب، شیردون و کله پاچه، در شهرستان برخوار خبر داد.
دکتر محمد حق شناس گفت: این فراورده های خام دامی در بازرسی مشترک نیروی انتظامی، اداره صنعت معدن و تجارت و شبکه دامپزشکی شناسایی و امحا شد .
وی افزود:‌ این فراورده های دامی فاسد در یک سردخانه در یک دامداری مخروبه کشف ودر این رابطه یک نفر دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به همراه پرونده تحویل مراجع قضایی شد .

کشف نزدیک دو تن فراورده های خام دامی فاسد در برخوار

.

کشف نزدیک دو تن فراورده های خام دامی فاسد در برخوار