به گزارش شمال اصفهان؛سرکار خانم مائده السادات لقمانی از دستگرد برخوار و از باشگاه های حنیف و دلاوران موفق به کسب مقام سوم کومیته در مسابقات قهرمانی آسیایی بانوان کیوکوشین کاراته و کسب سهمیه مسابقات کاپ آزاد قزاقستان شد.

به گزارش شمال اصفهان؛سرکار خانم مائده السادات لقمانی از دستگرد برخوار و از باشگاه های حنیف و دلاوران موفق به کسب مقام سوم کومیته در مسابقات قهرمانی آسیایی بانوان کیوکوشین کاراته و کسب سهمیه مسابقات کاپ آزاد قزاقستان شد.

کسب مقام  سوم مسابقات کومیته کیوکوشین کاراته در پیکارهای اسیایی بانوان