به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز اقای خدایی بخشدار بخش حبیب آباد-شهردار و رئیس شورای شهر حبیب آباد – ریاست بنیاد شهید شهرستان برخوار- جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی بخش حبیب آباد-با تعدادی از خانواده شهدا در شهر حبیب آباد بازدید و از این عزیزان تجلیل نمودند. . . . . . .

به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز اقای خدایی بخشدار بخش حبیب آباد-شهردار و رئیس شورای شهر حبیب آباد – ریاست بنیاد شهید شهرستان برخوار- جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی بخش حبیب آباد-با تعدادی از خانواده شهدا در شهر حبیب آباد بازدید و از این عزیزان تجلیل نمودند.

پیشواز از فرخنده ایام الله دهه مبارک فجر

.

پیشواز از فرخنده ایام الله دهه مبارک فجر

.

پیشواز از فرخنده ایام الله دهه مبارک فجر

.

پیشواز از فرخنده ایام الله دهه مبارک فجر

.

پیشواز از فرخنده ایام الله دهه مبارک فجر

.

پیشواز از فرخنده ایام الله دهه مبارک فجر

.

پیشواز از فرخنده ایام الله دهه مبارک فجر