خبرگزاری اهل بیت- ابنا- نوشت: روزنامه ریاض چاپ عربستان شنبه تعدادی از عکس های یک حاجی کوتوله را منتشر کرد که در روز عید قربان موجب تعجب حجاج شده بود. حجاج با تعجب به بدن کوچک این حاجی نگاه می کردند که به شیوه عجیبی خود را روی دیوار اطراف جمره عقبه رساند تا بتواند […]

خبرگزاری اهل بیت- ابنا- نوشت: روزنامه ریاض چاپ عربستان شنبه تعدادی از عکس های یک حاجی کوتوله را منتشر کرد که در روز عید قربان موجب تعجب حجاج شده بود.

حجاج با تعجب به بدن کوچک این حاجی نگاه می کردند که به شیوه عجیبی خود را روی دیوار اطراف جمره عقبه رساند تا بتواند فارغ از ازدحام حجاج، سنگ های خود را به طرف نماد شیطان پرتاب کند.

این اقدام حاجی کوچک مورد توجه عکاسان قرار گرفت.

پیرمرد کوتاه قدی که حجاج را متعجب کرد+تصاویر

.

پیرمرد کوتاه قدی که حجاج را متعجب کرد+تصاویر

.

نیروهای پلیس عربستان، پس از اینکه وی هفت سنگ خود را پرتاب کرد او را از دیوار جمره عقبه پایین آوردند.

پیرمرد کوتاه قدی که حجاج را متعجب کرد+تصاویر