به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از معاونت فرهنگی ستاد نماز جمعه حبیب آباد،شایعه شده که خیّرینی آمده اند برای حبیب آباد بیمارستان بسازند و زمین آن هم در کنار پمپ گاز آماده است ولی امام جمعه مخالفت کرده؛ چنین چیزی صحت ندارد. حدود پنجاه روز دیگر که مصادف است با سالروز مطرح کردن علنی مساله […]

به گزارش شمال اصفهان؛به نقل از معاونت فرهنگی ستاد نماز جمعه حبیب آباد،شایعه شده که خیّرینی آمده اند برای حبیب آباد بیمارستان بسازند و زمین آن هم در کنار پمپ گاز آماده است ولی امام جمعه مخالفت کرده؛ چنین چیزی صحت ندارد. حدود پنجاه روز دیگر که مصادف است با سالروز مطرح کردن علنی مساله درمانگاه و نامه نوشتن ما به شهرداری حبیب آباد برای اختصاص زمین، ان شاء الله اگر لازم شد مطالبی را در این خصوص در خطبه ها یا در غیر خطبه ها در یک جمع عمومی عرض می کنم اما اجمالا می گویم نه زمین در کار است و نه خیّری . اگر زمین هست، ارائه کنند ما اقدام می کنیم. خیّرینی که پیش از این آمدند و در خصوص درمانگاه خیریه اعلام آمادگی و همکاری کردند ما با آنها صحبت کردیم که سرمایه ای که شما می آورید، نسبت به آن ادعایی نداشته باشید، منافع آن برای مردم (توسعه و تجهیز درمانگاه و ارائۀ خدمات درمانی به نیازمندان) آنها هم قبول کردند ما گفتیم با شما کار می کنیم. حالا یک عدۀ دیگر آمده اند به آنها می گوییم شما چند درصد می آورید؟ می گویند : ما مبلغی نمی آوریم. پس همۀ کارها و گرفتاریها به عهدۀ ما باشد و آنها تابلو بزنند این را ما نمی گذاریم باید معلوم باشد چه اهدافی در کار است. و این هم که گفته شده شهرداری نمی تواند زمین بدهد و قانون اجازه نمی دهد، حرف بی جایی است. قانون راه دارد باید آن را یاد گرفت عمده این است که بخواهیم خدمت کنیم نه اینکه با لفاظی و حرف زدن مردم را سرگرم کنیم اگر بخواهیم می توانیم کار انجام دهیم.