به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز رانندگان شرکت اتوبوسرانی استان اصفهان(ترمینال شهید مهرابی) با شهدای گمنام وداع کردند. . . . . . . . . . این خبر را با دوستان در تلگرام به اشتراک بگذارید

به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز رانندگان شرکت اتوبوسرانی استان اصفهان(ترمینال شهید مهرابی) با شهدای گمنام وداع کردند.

وداع کارکنان ترمینال شهید مهرابی با شهدای گمنام+عکس

.

وداع کارکنان ترمینال شهید مهرابی با شهدای گمنام+عکس

.

وداع کارکنان ترمینال شهید مهرابی با شهدای گمنام+عکس

.

وداع کارکنان ترمینال شهید مهرابی با شهدای گمنام+عکس

.

وداع کارکنان ترمینال شهید مهرابی با شهدای گمنام+عکس

.

وداع کارکنان ترمینال شهید مهرابی با شهدای گمنام+عکس

.

وداع کارکنان ترمینال شهید مهرابی با شهدای گمنام+عکس

.

وداع کارکنان ترمینال شهید مهرابی با شهدای گمنام+عکس

.

وداع کارکنان ترمینال شهید مهرابی با شهدای گمنام+عکس

.

وداع کارکنان ترمینال شهید مهرابی با شهدای گمنام+عکس

این خبر را با دوستان در تلگرام به اشتراک بگذارید