به گزارش شمال اصفهان؛ به نفل از خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان امروز گفت: براساس داده های پایگاه‌های سنجش کیفی، میانگین شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان ۹۹  AQI ثبت شده که در مرز ناسالم است. محمود مزارع افزود: در چهار باغ خواجو با شاخص کیفی […]

به گزارش شمال اصفهان؛ به نفل از خبرگزاری صدا و سیما، کارشناس اداره امور آزمایشگاه‌های اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان امروز گفت: براساس داده های پایگاه‌های سنجش کیفی، میانگین شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان ۹۹  AQI ثبت شده که در مرز ناسالم است.
محمود مزارع افزود: در چهار باغ خواجو با شاخص کیفی ۱۰۱ و  بزرگراه خرازی با ۱۰۳ AQI هوا برای گروه های حساس ناسالم است.
وی افزود: هوای کاشان و شاهین شهر با ۹۶، مبارکه و خمینی شهر با ۹۵ و نجف آباد با ۹۷ AQI سالم است.
بر اساس شاخص آلودگی هوا، این شاخص از ۰ تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.