به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز همایش کتابخوان و تجلیل از معلمان فعال در حوزه کتابخوانی با حضور آقای مهندس خدایی بخشدار محترم بخش حبیب آباد-مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان برخوار – رئیس نهاد کتابخانه های شهرستان برخوار و جمعی از مسئولین و آموزگاران در کتابخانه دین ودانش شهر حبیب آباد برگزار و از معلمین […]

به گزارش شمال اصفهان؛صبح امروز همایش کتابخوان و تجلیل از معلمان فعال در حوزه کتابخوانی با حضور آقای مهندس خدایی بخشدار محترم بخش حبیب آباد-مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان برخوار – رئیس نهاد کتابخانه های شهرستان برخوار و جمعی از مسئولین و آموزگاران در کتابخانه دین ودانش شهر حبیب آباد برگزار و از معلمین فعال در این حوزره تجلیل به عمل امد.

همایش کتابخوان در کتابخانه دین و دانش حبیب آباد برگزار شد

 

همایش کتابخوان در کتابخانه دین و دانش حبیب آباد برگزار شد

 

همایش کتابخوان در کتابخانه دین و دانش حبیب آباد برگزار شد

 

همایش کتابخوان در کتابخانه دین و دانش حبیب آباد برگزار شد

 

همایش کتابخوان در کتابخانه دین و دانش حبیب آباد برگزار شد

 

همایش کتابخوان در کتابخانه دین و دانش حبیب آباد برگزار شد

 

همایش کتابخوان در کتابخانه دین و دانش حبیب آباد برگزار شد