به گزارش شمال اصفهان؛همایش پیشگیری از مواد مخدر بویژه الکل درتاریخ ۹۵/۱۱/۱۴ در تالار شهرداری دولت آباد بامشارکت فرمانداری ،کمیته امداد آموزش وپرورش شبکه بهداشت ، بهزیستی ،نیروی انتظامی تعداد ۳۵۰ نفر از والدین مداری رابطین بهداشتی مددجویان کمیته امداد در این همایش حضور داشتند ضمنا بخشدار محترم ومسولان آموزش وپرورش، معاون بهداشتی شبکه ومسئولان […]

به گزارش شمال اصفهان؛همایش پیشگیری از مواد مخدر بویژه الکل درتاریخ ۹۵/۱۱/۱۴ در تالار شهرداری دولت آباد بامشارکت فرمانداری ،کمیته امداد آموزش وپرورش شبکه بهداشت ، بهزیستی ،نیروی انتظامی تعداد ۳۵۰ نفر از والدین مداری رابطین بهداشتی مددجویان کمیته امداد در این همایش حضور داشتند ضمنا بخشدار محترم ومسولان آموزش وپرورش، معاون بهداشتی شبکه ومسئولان کمیته امداد حضور داشتند کارشناسان سلامت روان نیز شرکت داشتند

همایش پیشگیری از مواد مخدر بویژه الکل در برخوار برگزار شد

.

همایش پیشگیری از مواد مخدر بویژه الکل در برخوار برگزار شد

.

همایش پیشگیری از مواد مخدر بویژه الکل در برخوار برگزار شد

.

همایش پیشگیری از مواد مخدر بویژه الکل در برخوار برگزار شد

.

همایش پیشگیری از مواد مخدر بویژه الکل در برخوار برگزار شد