به گزارش خبرنگار ورزشی شمال اصفهان؛همایش مربیان واساتید سبک مقتدر کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهانورزش قهرمانی باید در شأن ملت بزرگ ایران باشد و جوانان ما، در رشته های مختلف ورزشی برترین حرف را بزنند و درخشانترین چهره ها را نشان دهند.(مقام معظم رهبری) همایش مربیان واساتید سبک مقتدر کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان شب گذشته درفضای […]

به گزارش خبرنگار ورزشی شمال اصفهان؛همایش مربیان واساتید سبک مقتدر کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان
ورزش قهرمانی باید در شأن ملت بزرگ ایران باشد و جوانان ما، در رشته های مختلف ورزشی برترین حرف را بزنند و درخشانترین چهره ها را نشان دهند.
(مقام معظم رهبری)

همایش مربیان واساتید سبک مقتدر کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان شب گذشته درفضای بسیار دوستانه در باشکاه کیوکوشین کاراته حنیف دستگرد برخوار با حضور جناب هانشی باقری ریاست سبک ماتسوشیما استان وبنیان گذار کاراته استان استادحاج اقا سلطانی
اساتید مربیان محترم سبک در استان:
جناب شیهان منصورخان قیصری وشیهان زمانی وشیهان شاهزاده فر وشیهان عبادی و شیهان احمدی وشیهان علی عسکری وعبدالرضا عسکری بنیان گذار کیوکوشین کاراته برخواروشیهان محمدی جزی ودکتر رفیعی مسول روابط عمومی زحمتکش سبک ماتسوشیماو دیگر بزرگواران که هر یک برای ما عزیزند… برگزار گردید…در ابتدا جناب شیهان عسکری به کلیه اساتید خوش امد گوی کردندوبعد جناب هانشی باقری درباره برنامه ها واهداف سبک در اینده صحبت فرمودندو بعد جناب استاد سلطانی ایراد سخن فرمودند….
در این مراسم کمربند وارتقا درجه چندتن از عزیزان اعطا شد….

همایش مربیان واساتید سبک مقتدر کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان برگزار شد

.

همایش مربیان واساتید سبک مقتدر کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان برگزار شد

.

همایش مربیان واساتید سبک مقتدر کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان برگزار شد

.

همایش مربیان واساتید سبک مقتدر کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان برگزار شد

.

همایش مربیان واساتید سبک مقتدر کیوکوشین ماتسوشیما استان اصفهان برگزار شد

کمیته فناوری اطلاعات هیات کاراته برخوار

سن سی ایمان معمار