به گزارش خبرنگار ورزشی شمال اصفهان؛بقوه الهی هفته دوم لیگ کیوکوشین ماتسوشیمای شهرستان برخوار وشاهین شهر روزجمعه ۲۲بهمن در سالن تختی شهر دولت اباد از ساعت ۱۵ بین نونهلان شروع شد وفایترهای اینده شروع به مبارزه کردند…منتظر خبرای بعدی ما از لیگ کاراته برخوار در هفته های اینده باشید . . . کمیته فرهنگی هیات […]

به گزارش خبرنگار ورزشی شمال اصفهان؛بقوه الهی هفته دوم لیگ کیوکوشین ماتسوشیمای شهرستان برخوار وشاهین شهر روزجمعه ۲۲بهمن در سالن تختی شهر دولت اباد از ساعت ۱۵ بین نونهلان شروع شد وفایترهای اینده شروع به مبارزه کردند…منتظر خبرای بعدی ما از لیگ کاراته برخوار در هفته های اینده باشید

هفته دوم مسابقات لیگ کیوکوشین ماتسوشیما برخوار برگزارشد

.

هفته دوم مسابقات لیگ کیوکوشین ماتسوشیما برخوار برگزارشد

.

هفته دوم مسابقات لیگ کیوکوشین ماتسوشیما برخوار برگزارشد

.

هفته دوم مسابقات لیگ کیوکوشین ماتسوشیما برخوار برگزارشد

کمیته فرهنگی هیات کاراته برخوار
سن سی ایمان معمار